Sänd av Gud
top6.jpg
Startsida Sök kapitel Kontakt Fler bilder

 

61. Tacksam

English   sveriges-flagga.png

 

Nu är vi åter i Mariannes och Svens hem i Brisbane efter en liten rundtur i Australien och jag ber Sven göra en kort sammanfattning av hans och Mariannes liv som missionärer.

”När jag ser tillbaka på Mariannes och mitt liv fylls jag av en stor tacksamhet till Gud över att vi fått vara en del av Hans plan för att föra människor till tro på honom”, säger Sven och fortsätter: ”Tänk att Gud förde samman två personer som bodde på var sin sida av jordklotet, hade tålamod med mig när jag ibland var lite motspänstig men till sist fick mig dit Han önskade. På Papua Nya Guinea fick vi se hur evangelium inte bara gav människorna ett hopp inför evigheten utan även förvandlade hela samhällen. Vi fick se hur frälsningen omskapade gangsters och våldsverkare till laglydiga medborgare. Från att ha varit krigare blev fredsstiftare. Att få se barn växa upp i kristna hem och få möjligheter som de annars aldrig skulle ha fått, har varit en stor glädje.

Även i Centralasien upplevde vi hur Guds ord kan göra människor fria från religiös träldom. Människor som var emot allt vad kristendom hette fick uppleva att Jesus är mer än en profet, vilket är den muslimska beskrivningen av Honom. Att få se människor förvandlas till ande, själ och kropp har varit en stor förmån.

Gud har en plan för alla människors liv, men många får inte ta del av den planen eftersom de inte kommer under Guds ords inflytande och accepterar Jesus som Herre över sina liv. Tänk att jag redan som ung fick lägga mitt liv i Guds hand, låta mig ledas av Honom, uppleva hur Hans kärlek förvandlade mig och de jag hade förmånen att nå med evangeliet. Alla skall inte bli pastorer och missionärer. Gud behöver Kristuslärjungar överallt i samhället. Gud vill att de som tror på honom skall göra skillnad.

Det mest fantastiska har ändå varit att få predika evangeliet om frälsning. Genom att predika evangeliet kommer människor till tro på Jesus Kristus och hittar därmed ett hopp för evigheten. Många människor sätter bara sitt hopp till materiella ting i denna värld, men som Paulus säger i 1 Kor. 15:19 ’Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.’ Vi är priviligierade som har ett hopp inför evigheten och detsamma gäller all dem som trott på vårt budskap om frälsningen.”

Marianne nickar instämmande och jag tänker att det är ett fantastiskt liv de levt, Marianne och Sven. Tack gode Gud att det finns sådana arbetare i Herrens vingård.

20120502_004.jpg

Sven och Marianne på Brisbanes flygplats den 1 maj 2012

Föregående kapitel

Startsida