Sänd av Gud
top6.jpg
Startsida Sök kapitel Kontakt Fler bilder

 

28. Healing eller Hilding?

English   sveriges-flagga.png

 

… eller om att slarva med språket.

Sven berättar: På Papua Nya Guinea fanns (och finns) det mängder av olika stamspråk. För att möjliggöra kontakter och affärer konstruerades ett pidgin-språk (tok pisin = melanesian pidgin). Eftersom det endast omfattar cirka 3000 ord finns det de som har uppfattningen att pidgin-språket är så ordfattigt att man inte kan uttrycka sig fullödigt på det. Naturligtvis är det väldigt ordfattigt i jämförelse med engelska och svenska, men genom att använda orden på olika sätt kan man faktiskt uttrycka allt man vill säga. Det var en arméöverste från Australien som brukade undervisa officerare på Papua Nya Guinea. Vid ett tillfälle skrev han en artikel i den lokala tidningen om det förhållandet att en del ansåg att det inte gick att genomföra en högre utbildning på pidgin. Han hävdade i artikeln att allt som går att uttrycka på engelska går även att uttrycka på pidgin.

Tyvärr har det under årens lopp varit så att en del missionärer, och även en del infödda, har använt engelska ord där man borde ha använt pidgin. Då avser jag inte låneord från andra språk utan begrepp som klart och tydligt går att säga på pidgin men där man istället använder ett engelskt ord. Eftersom det oftast är ett nyckelord i meningen så blir hela meningen obegriplig för en person som bara kan pidgin. En del missionärer gör det för att man inte förstår bättre men en del gör det för att man är lat eftersom motsvarande uttryck på pidgin oftast är längre än det engelska uttrycket. En del infödda som kunde lite engelska blandade gärna in lite engelska uttryck för att visa hur duktiga de var. Men resultatet var detsamma, det vill säga för de som bara kunde pidgin blev meningen obegriplig.

Hilding.jpg

Hilding med några infödda vänner

Följande händelse visar hur tokigt det kan bli. En kvinnlig missionär i Södra Höglandet höll ett bibelstudium om helbrägdagörelsens gåva. Hon predikade på pidgin och översattes av en tolk till det lokala stamspråket. I sin predikan sa hon bland annat att när Gud sänder någon till ett nytt missionsområde så låter Han ofta missionären använda helbrägdagörelsens gåva för att människor skall komma till tro. Men hon använda inte pidgin-ordet för helbrägdagörelse utan istället det engelska ordet healing. Hilding Eriksson var en välkänd person i dessa trakter och i tolkens öron lät ordet healing som Hilding. Missionären sa alltså så här (översatt till svenska så när som på ordet healing): ”När Gud vill att man skall börja ett nytt arbete så använder Han ofta healing.” När tolken översatte detta så la han till: ”Och Ludvig också”. Tolken trodde alltså att missionären talade om Hilding Eriksson och då tyckte han att man inte fick glömma bort Hildings missionärskamrat Ludvig Eriksson. Det är ett roligt exempel på hur tokigt det kan bli om man inte bemödar sig att uttrycka sig rätt på pidgin.

Föregående kapitel

Nästa kapitel